Meridianen »

Maagmeridiaan

Artikel toevoegen aan TwitterArtikel toevoegen aan LinkedInArtikel toevoegen aan NuJIJArtikel toevoegen aan DiggArtikel toevoegen aan del.icio.usMail dit artikel naar een vriend of vriendinVoeg het huidige Shiatsu-Stijlen artikel toe aan je favorieten

De Maagmeridiaan (Zu Yang Ming) heeft 45 punten

Voor Shiatsu moet de rode Aard bekend zijn!
ST 1: Aard
 • Punt van Yang Qiao Mai
lokalisatie: Tussen oogbol en het centrum van de infra-orbita rand, loodrecht onder pupil (vraag de patiënt recht naar voren te kijken)
Actie
 1. Verdrijft Wind
 2. Verheldert de ogen
 3. Stopt de tranenvloed
ST 3: lokalisatie: Direct onder ST 2, thv de onderrand van de neusvleugel aan de laterale / zijdelingse kant / aan de buitenzijde van de nasolabiale vouw
Actie
 1. Verwijdert Interne en Externe Wind
 2. Verwijdert obstructie uit de meridiaan
 3. Verlicht zwelling
ST 6: lokalisatie: 1 vingerbreed anterior (voor) en superior (boven) van de mandibulahoek, op de verhevenheid van de M masseter, die ontstaat als de kaken op elkaar geklemd worden.
Actie
 1. Verwijdert Wind (Externe Wind uit het gezicht)
 2. Verwijdert obstructie (stagnatie, blokkades, pijn) uit de Meridiaan
ST 8: Aard
 • Punt van Yang Wei Mai
 • Ontmoetingspunt Maag en Galblaas Meridiaan
lokalisatie: 0,5 cun binnen de voorste haarlijn, 4,5 cun lateraal van de Du Mai, 4 cun boven de orbitarand
Actie
 1. Verwijdert Wind/Boeren
 2. Verlicht pijn
 3. Verwijdert Hitte
 4. Verheldert ogen
 5. Stopt tranenvloed (door Wind-Hitte)
 6. Verlicht duizeligheid (bij Damp en Slijm in het hoofd)
ST 9: Aard
 • Zee van Qi
lokalisatie: Thv adamsappel op de voorste rand van de M. sternocleidomastiodeus daar waar de A. carotis externa duidelijk voelbaar is
Actie
 1. Reguleert Qi (bij rebellerend Maag Qi)
 2. Verwijdert gezwellen
 3. Verlicht zwelling
 4. Verzorgt de keel
ST 12: lokalisatie: In het centrum van de fossa supraclavicuris, loodrecht boven de tepel 4 cun lateraal van de ren Mai (op het bot, naar binnen toe richting hals drukken)
Actie
 1. Bedwingt Rebellerende Qi (misselijkheid, hikken, boeren, braken)
ST 18: lokalisatie: In de 5e intercostale ruimte op de Mamillialijn in de vouw die de borst maakt met de thorax ( bij vrouwen net onder de bh band)
Actie
 1. Reguleert de Maag Qi
 2. Reguleert de borstklier en bevordert lactatie (borstvoeding)
 3. Verdrijft stagnatie
ST 21: lokalisatie: 4 Cun boven de navel, 2 cun lateraal van Ren Mai (middellijn)
Actie
 1. Reguleert Qi
 2. Bedwingt rebellerende Qi
 3. Stopt braken
 4. Verlicht pijn
ST 25: Aard
 • Front-Mu van de Dikke Darm (reguleert Darmen)
lokalisatie: 2 cun lateraal van het centrum van de navel
Actie
 1. Reguleert Qi
 2. Verlicht voedselretentie
 3. Klaart Hitte
 4. Versterkt de functie van de Darm
ST 30: Aard
 • Zee van Voeding
 • Punt van Chong Mai
lokalisatie: 5 Cun onder de navel, 2 cun lateraal van CV 2 thv de bovenrand van de symphyse boven de liesplooi, op de mediale zijde van de A. femoralis
Actie
 1. Reguleert Qi (in de OW (Onderste Warmer) bij exces)
 2. Reguleert Chong Mai (icm het openings- en gekoppelde punt wordt de actie vergroot op de OW en de genitaliën)
 3. Toniseert (versterkt) Nier Jing
 4. Toniseert de Zee van Voeding (Toniseert Maag en Milt)
 5. Reguleert Bloed (in de OW bij exces)
 6. Verplaatst Qi naar de bovenkant van het lichaam
ST 34: Aard
 • Xi/Cleft punt (sterk bewegend punt, pijnpunt)
lokalisatie: 2 Cun boven de laterosuperiorrand van de patella (knieschijf) in een depressie
Actie
 1. Bedwingt rebellerende Maag Qi
 2. Verwijdert obstructies uit Meridiaan
 3. Elimineert Damp en Wind (bij pijn en zwelling bij Hitte)
ST 35: Opm: Het punt correspondeert met het extra punt op de mediale zijde van de knie, smen de "eyes of the knee" genoemd
lokalisatie: Knie in flexie brengen. Het punt ligt onder en lateraal aan de rand van de patella. Lateraal van het patellaligament.
Actie
 1. Versterkt de Maag
 2. Werkt verzachtend bij zwellingen
 3. Stopt de pijn ("Painful Obstruction Syndrome" van de knie tgv Damp of Koude)
ST 36: Aard
 • Punt van de Zee van Voeding
 • He/ Sea punt
 • Aarde punt
Verbinding ST 30 en ST 36 opent de liezen, energetische verbinding
lokalisatie: 3 Cun onder ST 35 bij gebogen knie, 1 vingerbreedte vanaf de anteriorrand van de tibia. Lateraal van de tuberisitas tibae.
Actie
 1. Ondersteunt Maag en Milt (bij alle deficiënte toestanden van Milt en Maag. Het toniseert de wortel van de Nahemelse Qi en zodoende Maag Qi en Milt Qi)
 2. Toniseert Qi en Bloed
 3. Versterkt het lichaam (Bij labiliteit ook psychisch en na een chronische ziekte)
 4. Reguleert de Ying Qi en de Wei Qi (Preventief tegen externe P.E. dmv moxa)
 5. Reguleert de Darmen (Constipatie)
 6. Verwijdert oedeem
 7. Verdrijft Koude (Wind - Koude aanval op Tai - Yang niveau)
 8. Verstevigt de ogen (Bij vermindert zicht, visusdaling bij ouderen)
 9. Laat Yang opstijgen (Icm CV 6 en GV 20)
 10. Verwijdert Wind en Damp (Sederen)
 11. Verjaagt Wind en Damp uit de Meridiaan (bij knie- en polsproblemen)
ST 37: Aard
 • Lower Sea punt van de Dikke Darm
lokalisatie: 6 Cun onder Maag 35, 3 Cun onder Maag 36. 1 Vingerbreedte vanaf de anteriorrand van de tibia.
Actie
 1. Reguleert Maag en Darmen (chronische diarree)
 2. Elimineert Damp - Hitte (Brijachtige ontlasting met slijm en bloed)
 3. Kalmeert Astma (opent de borst)
ST 38: lokalisatie: 8 Cun onder Maag 35, 2 cun onder Maag 37, Halverwege Maag 35 en Maag 41
Actie
 1. Verwijdert stagnatie uit de Meridiaan (spierkrampen)
 2. Distaal punt voor de schouder (schouderpijn en stijfheid)
ST 39: Aard
 • Lower Sea punt van de Dunne Darm
lokalisatie: 9 Cun onder Maag 35, 3 cun onder Maag 37. 1 Vingerbreedte van de anteriorrand van de tibia
Actie
 1. Reguleert Maag en Darmen (chronische diarree)
 2. Elimineert Damp - Hitte (Brijachtige ontlasting met slijm en bloed)
 3. Elimineert Wind -Damp (Wind - Damp in benen, stopt pijn
ST 40: Aard
 • Luo/ Connectingpunt (naar Milt Meridiaan)
lokalisatie: 8 Cun anterior en superior van de externe malleolus, 1 cun lateraal van St 38. Op de rand van de M. peroneus.
Actie
 1. Elimineert Slijm en Damp (Expectoraties, slijmknobbels onder de huid, throidknobbels, mentale verstoringen, duizilighei, sufheid, verwardheid)
 2. Kalmeert Astma (kalmeert ademhaling en opent de borst)
 3. Klaart Hitte (Maag - Hitte: kameert de Maag bij grote onrust, bij het gevoel van en bal of vlinders in de Maag en een samenknijpend gevoel in het epigastrium)
 4. Kalmeert en verhelderet de Shen (bij alle soorten angst, onrust en fobie waarbij Slijm de Shen bedekt
 5. Opent de borst (bij astma)
ST 41: Aard
 • Tonificatie punt
 • Jing-River punt
 • Vuur punt
lokalisatie: Op de verbinding van de voetrug met het onderbeen. Tussen de pezen van de M. extensor digitorum longus en de M. extensor hallucis longus
Actie
 1. Verwijdert obstruties uit de meridiaan (wordt gebruikt bij "Painful Obstruction Syndrome" van de voet om Damp - Koude te verdrijven)
 2. Elimineert Wind
 3. Klaart Hitte (Maag - Hitte: brandende pijn in het epigastrium, dorst, zere keel, hoofdpijn)
 4. Verhelderert de geest (haalt Hitte uit het hoofd)
 5. Ondersteunt de ogen
ST 42: Aard
 • Yuan-Source punt
lokalisatie: Op het hoogste punt van de voetrug. In de depressie gevormd door metatarsalen 2 en 3 met het os. Cuniforme. 5 cun van ST 44 (tussen 2e en 3e teen)
Actie
 1. Toniseert Maag en Milt
 2. Kalmeert de Shen
 3. Verwijdert obstructies uit de Meridiaan
Artikel toevoegen aan TwitterArtikel toevoegen aan LinkedInArtikel toevoegen aan NuJIJArtikel toevoegen aan DiggArtikel toevoegen aan del.icio.usMail dit artikel naar een vriend of vriendinVoeg het huidige Shiatsu-Stijlen artikel toe aan je favorieten


 Volg Shiatsu-Stijlen

 Volg Shiatsu-Stijlen op Google+  Volg Shiatsu-Stijlen op Twitter

 Zoeken